Statutencommissie.

Statutencommissie


De Statutencommissie van Lionsclubs Nederland (multiple district 110) adviseert, gevraagd en ongevraagd, over statuten, huishoudelijke en andere reglementen van het multiple district en de districten, maar ook over de statuten en reglementen van (mede) door Lionsclubs Nederland in het leven geroepen stichtingen en commissies. De statutencommissie waakt – voor zover mogelijk – over de juiste toepassing van de statutaire en reglementaire bepalingen. Desgevraagd geeft de commissie een oordeel over de interpretatie van statuten en (huishoudelijke) reglementen.

Samenstelling
De commissie functioneert optimaal als zij een mix is van Lions die zitting hebben gehad in een districskabinet, een landelijke commissie of een gouverneursraad, én van Lions met een juridische achtergrond. De leden zijn:
– Joost Paijmans, voorzitter/ secretaris, Lionsclub Lisse De Oude Duinen
– Max Gerschtanowitz, ambtelijk secretaris, Lionsclub Amstelveen Mingle, asmd110@lions.nl
– Piet Gilhuis, Lionsclub Dordrecht Thuredriht
– Gloria Heutink, Lionsclub Rotterdam-Zuid
– Remco van der Kuijp, Lionsclub Hoeksche Waard
– Geert Wijnbergen, Lionsclub Westerbork Börck Overessinghe
– Arjan van Ommen, contactgouverneur, Lionsclub Amsterdam ’t IJ

Contact
Stuur een e-mail naar: asmd110@lions.nl