Raad van Advies.

Met de statutenwijziging van 2014 is een Raad van Advies ingesteld. Volgens artikel 3 van de statuten is de Raad van Advies een orgaan van de Nationale Conventie en heeft namens deze een adviserende functie. Daarnaast heeft de Raad van Advies een klankbordfunctie in relatie met GR.
Dit is zo vastgesteld om te zorgen dat de Nationale Conventie wordt geadviseerd zodat deze de besluiten, die haar volgens de statuten toekomt, met voldoende onderbouwing kan nemen.
Daarom heeft de Raad van Advies ook een rapportage plicht aan de Nationale Conventie
De taken, samenstellingen en benoeming van de Raad van Advies zijn hoofdzakelijk vastgelegd in art 17, 18 en 20 van de statuten van het MD110.
Daarnaast volgt uit art 15 lid 4 dat de Raad van Advies aan de nationale conventie advies moet uitbrengen over de bevoegdheden van de Gouverneursraad zoals omschreven in artikel 15 lid 3.
Onderstaand een personenoverzicht, meer gegevens over de Raad van Advies zijn te vinden in de landelijke ownCloud.

Voorzitter
Hanze Bakker
Lionsclub Eindhoven Wodancella
hanze.bakker@hanzemc.nl

Secretaris
Anke Algera
Lionsclub Leeuwarden Leoardia
anke.algera@hetnet.nl

Lid
Monique Wijnhoven
Lionsclub Oene Gerle
mmjmwijnhoven@gmail.com

Lid
Natascha Niewold
Lionsclub Amsterdam t IJ
natascha@lionsclubamsterdamhetij.nl

Lid
Wim Lukaart
Lionsclub Borsele
wimluk@zeelandnet.nl

Contactpersoon Gouverneursraad

Gouverneur 110AZ
Kees Willemse
Lionsclub Delft Princestad
dg110az@lions.nl