Welkom bij Lionsclubs Nederland!

Hier geven we in het kort weer wie Lions zijn en wat ze doen, zowel lokaal als wereldwijd.

In Lionsclubs werken mensen uit de lokale gemeenschap op vriendschappelijke en vrijwillige basis samen om hulp te bieden daar waar dat nodig is. Primair voor de lokale gemeenschap, maar daarnaast via de overkoepelende organisatie Lionsclubs International ook vaak voor hulpverlening elders in de wereld.  

 

Lionsclubs bepalen zelf de doelen die ze willen ondersteunen en de wijze waarop ze uitvoering geven aan de dienstverlening.

Discussie over politiek, religie en etnische achtergrond is taboe, maar verder zijn Lionsclubs binnen bepaalde spelregels autonoom.

Er zijn mannenclubs, vrouwenclubs en gemengde clubs, maar geen enkele club is hetzelfde!

De minimum leeftijd voor het lidmaatschap is 18 jaar, er is geen maximumleeftijd.

Lionsclubs handelen onder het motto: We Serve, wij dienen.

's Werelds grootste Service-organisatie

De Lionsorganisatie is in 1917 in Chicago opgericht. Nu zijn er wereldwijd  ca. 46.000 Lionsclubs, waar 1.400.000 Lions lid van zijn.

Nederland heeft 435 Lionsclubs met totaal  11.500 leden. Leden van 18-30 jaar zijn verenigd in LEO-clubs.  

De Nederlandse Lionsclubs vind je hier , LEO-clubs hier en Lionsclubs in andere landen hier.

Op clubwebsites vind  je de projecten waar de betreffende clubs zich voor inzetten.

Via de afdracht van contributie en de opbrengst van speciale campagnes zijn fondsen gecreëerd, die worden beheerd door Lions Clubs International Foundation ►.

Deze middelen worden met name ingezet voor grootschalige hulpverlening bij rampen, blindheidsbestrijding, bestrijding van mazelen, etc. 

Iedere cent naar het goede doel

De Financial Times heeft ooit de Lionsorganisatie betiteld als ‘Best NGO in the world’.

Alle bedragen die worden ingezameld gaan voor 100% naar het bestemde doel. De kosten van de organisatie dragen de Lions volledig zelf d.m.v. de contributie.

Onderstaande brieven uiten de waardering voor onze Lionsorganisatie, iets wat je graag wilt delen ....

Contact

Geïnteresseerd in het werk van Lions? Voor lidmaatschap of het zelf oprichten van een club?  Neem contact op met een Lionsclub in je direkte woonomgeving (zie boven).

Lions kunnen voor nadere informatie over het werk van LCIF contact opnemen met de LCIF-coördinator in hun district. Raadpleeg voor contactgegevens Mijn Lions► of de Districtswebsite ►.

Geschiedenis in vogelvlucht ►

Interesse in het lidmaatschap ? ►