Nationale voorjaarsconventie 2020.

De aangekondigde nationale voorjaarsconventie moest door de coronapandemie, die zich rond maart 2020 wereldwijd begon te manifesteren, helaas worden afgezegd. Vanaf dat moment leeft heel Nederland in een andere wereld en ziet de Nederlandse regering zich genoodzaakt een scala aan noodmaatregelen af te kondigen. Die maatregelen om de pandemie zo goed mogelijk in te dammen en te bestrijden resulteren in een inperking van onze bewegingsruimte; de anderhalvemetersamenleving is nu een feit.

Eén van de afgekondigde noodmaatregelen maakt het inmiddels mogelijk om digitaal te vergaderen, zelfs voor verenigingen die die mogelijkheid niet in hun statuten hebben vastgelegd. Om die reden is de gouverneursraad van Lionsclubs Nederland nu in de gelukkige gelegenheid de

digitale nationale voorjaarsconventie 2020

aan te kondigen. Zoals de naam al zegt, wordt deze conventie online via internet georganiseerd.

Datum:

zaterdag 20 juni 2020

Vergadering:

10.00-12.30 uur; opening om 10.30 uur

Locatie:

digitaal, deelnemers ontvangen een link om in te loggen

 

Op hoofdlijnen ziet de agenda voor deze bijzondere conventie er als volgt uit:

 

Nr.

Onderwerp

1

‘Digitale kop koffie met appelpunt’; gelegenheid voor alle deelnemers om in te loggen en ‘aan boord te komen’

2

Opening en verwelkoming

3

Vaststelling van de agenda door Paul Janmaat

4

Roll call

5

Vaststelling verslag nationale najaarsconventie 23 november 2019 in Elst

(eventuele op- en aanmerkingen uiterlijk 6 juni 2020 mailen naar Henk Vlot, ambtelijk secretaris asmd110@lions.nl)

6

Jaarstukken MD-stichtingen 2018-2019

(eventuele vragen en op- en aanmerkingen uiterlijk 6 juni 2020 mailen naar de ambtelijk secretaris asmd110@lions.nl)

7

Terugblik Lionsjaar 2019-2020

8

Voorstel samenstelling en herbenoeming twee leden Raad van Advies

9

Toelichting Werkplan GR 2020-2021

10

Toelichting Begroting GR 2020-2021

11

Toelichting Raad van Advies op deze plannen

12

Stemresultaten jaarstukken MD-stichtingen 2018-2019, herbenoeming twee leden Raad van Advies en Werkplan/Begroting GR 2020-2021

13

Ruimte voor het doen van mededelingen (vooraf gemeld en geaccepteerd)

(een verzoek tot het mogen gebruikmaken van dit agendapunt uiterlijk 6 juni 2020 mailen naar de ambtelijk secretaris asmd110@lions.nl)

14

Sluiting door Paul Janmaat

 

Omdat deze nationale voorjaarsconventie digitaal verloopt, zijn de regels die gelden voor onder andere het aanmelden en stemmen anders dan u gewend bent. De aanpak lijkt sterk op de gekozen handelwijze voor de districtsconventies op 19 mei 2020.

Alle districtssecretarissen krijgen tussen dinsdag 19 mei (na de districtsconventies) en woensdag 20 mei 18.00 uur alle relevante informatie toegestuurd via een mail van de ambtelijk secretaris. Het is de bedoeling dat de districtssecretarissen deze mail aansluitend doorsturen naar alle clubsecretarissen in hun district.

De agenda en vergaderstukken van de nationale voorjaarsconventie 2020 worden uiterlijk op woensdag 20 mei 2020 geplaatst in de map ‘2020 Voorjaarsconventie’ van de Lions digitale opslag (ownCloud, inloggen noodzakelijk).

In geval van twijfel kunt u zich via de mail richten tot Henk Vlot, ambtelijk secretaris.