MotorLions MD110

 MotorLions MD110 is de organisatie van motorrijdende Lions


Met dit platform willen we proberen zoveel mogelijk motorrijdende Lions enthousiast te maken om aan toertochten georganiseerd door de Lionsorganisatie in binnen- en buitenland deel te nemen.

Het is de bedoeling van MotorLions MD110 om tenminste eenmaal per jaar op een vast tijdstip een toertocht te organiseren. Afhankelijk van de mogelijkheden bekijken we of we hierbij een ‘goed doel actie’ adopteren en/of ondersteunen. Het doel zo mogelijk gerelateerd aan het motorrijden.

MotorLions MD110 kent geen clubverplichting met contributie. Kosten voor toerritten zullen op kostprijsbasis worden verrekend. Indien nodig voor het organiseren van een bepaalde activiteit zal vooraf een financiele bijdrage worden gevraagd.

Er is een apart rekeningnummer en een penningmeester die ondersteund wordt door een secretaris. Ook zijn enkele MotorLions bereid om als organisator voor de te plannen tochten te fungeren. Er kan een beroep gedaan worden op de deelnemende leden om als voorrijder van een groep op te treden.

Bestaande contacten met buitenlandse Lionsmotorclubs zullen worden bestendigd en of uitgebreid. De door deze clubs georganiseerde tochten worden op deze website gemeld.

Deelname aan de tochten geschied geheel voor eigen risico. De deelnemers zijn verplicht er voor te zorgen dat hun motorvoertuig waarmee wordt deelgenomen in goede staat verkeerd en dat men ermee aan het verkeer mag deelnemen, (verzekering en belasting).

De gedragsregels voor veiligheid zijn elders vermeld op deze website.

Informatie over MotorLions MD 110 kun je richten aan motorlions@lions.nl

 

De verwachting is dat daar zo’n 500 tot 1.000 leden op korte termijn bijkomen. De leden van LISC zijn veelal Lions.