15 april 2023

Op de eerste zaterdag na Pasen vindt jaarlijks de landelijke actiedag ‘Lions Doen’ en ‘Leo’s Doen’ plaats. Doel is om de zichtbaarheid van de Lions en Leo’s in Nederland te vergroten door op die dag of in dat weekend met Lions- en Leoclubs zo veel mogelijk activiteiten te ontplooien. Lees meer