Laat de Oekraïners niet in de kou zitten!

Veel Oekraïners zitten zonder elektriciteit, verwarming en stromend water. De temperatuur kan in de winter wel dalen tot min 20°C. Er is veel hulp nodig, op zeer korte termijn. Het gaat immers om miljoenen mensen die letterlijk in de kou en in het donker zitten. Dit vraagt om meer dan de eerdere steun. Wachten is geen optie! Daarom roepen wij alle Lions(clubs) en alle inwoners van Nederland op om geld in te zamelen en te doneren aan het Lions Hulpfonds voor een generator of voor hulpgoederen. Ieder bedrag helpt en is welkom!

Doneer en geef warmte!


Er is grote behoefte aan generatoren voor eigen energievoorziening van scholen, kinderdagverblijven, schuilkelders etc. Deze kosten momenteel ongeveer € 1000 per stuk, inclusief transportkosten. Lionsclubs Nederland kan zelf generatoren aanschaffen en via de eigen internationale keten veilig en betrouwbaar naar Oekraïne transporteren. Daar worden ze vanuit een centraal punt gericht gedistribueerd. Je kunt een generator adopteren door € 1.000 te storten op de bankrekening van het Lions Hulpfonds, NL31 ABNA 0413 880 184, onder vermelding van ‘Generator’.

Er is ook grote behoefte aan powerbanks, thermo-ondergoed in alle maten en andere kleinere hulpgoederen. We kunnen hierbij gebruikmaken van de internationale keten, zoals hieronder beschreven. Doneer ook! Ieder bedrag is welkom, elke euro telt mee. Stort je bijdrage op de bankrekening van het Lions Hulpfonds, NL31 ABNA 0413 880 184, onder vermelding van ‘Hulpgoederen’.

 

Download hier de FLYER LIONS HELPEN OEKRAÏNE
Lees het LAATSTE NIEUWS OVER DE ACTIE [TODO]

Hoe is deze actie van Lionsclubs Nederland georganiseerd?


De gouverneursraad van Lionsclubs Nederland heeft begin december een beroep gedaan op alle Lions en Lionsclubs in Nederland om in actie te komen voor concrete hulpverlening. Op initiatief van Lionsclubs Finland is de internationale Lionsgemeenschap in diverse landen gestart met een actie en is een betrouwbaar logistiek systeem opgezet. Het samenwerkingsverband van Lionsclubs bestaat momenteel uit 12 landen. De Lionsclubs in Oekraïne, waarmee jarenlange rechtstreekse contacten bestaan, zorgen ervoor dat de hulpgoederen bij de juiste organisaties en mensen terechtkomen. Verantwoording achteraf (wat is waar naartoe gegaan) loopt via deze internationale keten.

De gouverneursraad heeft voor de coördinatie in Nederland een kleine stuurgroep ingesteld, bestaande uit Henk Derksen (penningmeester gouverneursraad), Ria Schutte (landelijk coördinator LCIF) en Ton van Overbeek (landelijk coördinator commissie Activiteiten). Ook zijn er enkele werkgroepen aan de slag gegaan waarin Lions zitten met specifieke deskundigheid, logistieke kennis en contacten voor de verschillende hulpgoederen, zoals de generatoren. Het bestuur van het Lions Hulpfonds heeft € 17.500 beschikbaar gesteld voor de eerste inkoop. Heb je vragen over deze actie, neem dan contact op met Ton van Overbeek.

Veelgestelde vragen


  • Kunnen wij bijvoorbeeld powerbanks die ieder nog wel thuis heeft liggen inzamelen en naar Oekraïne zenden?Neen, het is geen inzamelingsactie. Wij sturen alleen artikelen waar om gevraagd wordt en allemaal ongebruikt en van goede kwaliteit.
  • Wat is het voordeel van schenken aan een ANBI-stichting zoals Lions Hulpfonds?Particuliere giften aan Lions Hulpfonds zijn binnen de fiscale voorwaarden aftrekbaar bij je aangifte Inkomstenbelasting, omdat Lions Hulpfonds een zogenaamde ANBI-stichting is. ANBI betekent: Algemeen Nut Beogende Instelling.

Wat gebeurt er met het geld dat al binnen is?


Het geld dat de Lions in Nederland tot en met oktober 2022 aan het Hulpfonds hebben gedoneerd, te weten € 230.897,-, is direct doorgestort naar ons internationale hulpfonds LCIF. LCIF zorgt dat het op de goede plek wordt ingezet. Namelijk voor concrete hulpvragen van onze directe Lionscontacten aldaar. Wij kunnen erop rekenen dat 100% van het geld daar ook naartoe gaat. Tot nu toe is door de Lions wereldwijd 7 miljoen dollar gedoneerd. Inmiddels is 2,7 miljoen dollar via grants uitgekeerd aan 51 projecten in 17 landen. Het meeste daarvan nog steeds voor eerste levensbehoeften; in de toekomst voor hervestiging en wederopbouw.