Communicatie en Marketing.

De Commissie Communicatie en Marketing (CCM) is verantwoordelijk voor een goede en efficiënte communicatievoorziening van de Lionsclubs in Nederland. Tot de taken van CCM behoren: ondersteunen van clubs en landelijke werkgroepen bij externe communicatie (vanuit één merk), bewaken huisstijl, monitoren beeldvorming en berichtgeving in media, verzorgen mediacontacten en beheren communicatiemiddelen op landelijk niveau, zoals de website www.lions.nl, LION Magazine, (nieuws)brieven en social media (YouTube, Facebook, Instagram: @LionsclubsNederland).

Commissie Communicatie en Marketing


Voorzitter
Kasper Hovius
Lionsclub Slochteren
ccm@lions.nl

Lions magazine, redacteur district AZ

Jacqueline de Leeuw

Interim hoofdredacteur in duofunctie met Elzo Springer (BZ)
hoofdredacteur@lions.nl

Webbeheerder
Vacant

webmaster@lions.nl

Socialmediaredacteur
Rina de Groot-de Bue
Club Branch Gouda Hera
socials@lions.nl

Huisstijlcoördinator / brand manager
Vacature

Contactpersoon districtscommissarissen PR en Communicatie
Vacature

Contactgouverneur 2022/2023
Bart van Leeuwen
Lionsclub Delft Princestad