Commissie Vertrouwenspersoon.

Sinds drie jaar hebben wij binnen Lionsclubs Nederland een commissie Vertrouwenspersonen. Deze commissie wordt vanaf 1 juli 2021 ingevuld door de oud-gouverneurs George Hooijer en Jeannette Peters-La Brijn. George Hooijer heeft jaren deel uitgemaakt van de Statutencommissie en Jeannette Peters is jaren voorzitter geweest van de Raad van Advies van Lionsclubs Nederland. Beiden zijn ook voorzitter geweest van de gouverneursraad.

De vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld op verzoek van een clubpresident, een zonevoorzitter of een gouverneur bij conflicten of ongewenste omgangsvormen binnen of tussen Lionsclubs in ons multiple district. Een individueel Lionslid kan uiteraard ook contact opnemen. In de afgelopen drie jaar is gebleken dat, als er een probleem is, dat meestal van relationele aard is.

Op verzoek begeleiden en adviseren we. Altijd op basis van hoor en wederhoor en op basis van een met betrokkenen afgesproken procedure en tijdpad. Vanzelfsprekend is de Lions erecode daarbij de leidraad.

George Hooijer: telefoon 06-517 443 11
Jeannette Peters-La Brijn: telefoon 06-235 367 68