Commissie Opleidingen.

Belangrijkste taken van de commissie Opleidingen


  • Ondersteunt district, gouverneursraad, zonevoorzitter en clubs bij het aanbieden van trainingen
  • Is verantwoordelijk voor de opleiding van de inkomende districtsgouverneurs
  • Bewaakt de kwaliteit van de trainingen door zoveel mogelijk gebruik te maken van gecertificeerde trainers
  • Probeert trainingen zoveel mogelijk landelijk aan te bieden
  • Zet zich in om ieder jaar een RLLI (Regional Lions Leadership Institute) aan te bieden voor leden die een bestuursfunctie binnen de Lionsorganisatie ambiëren
  • Stimuleert leden die een bestuursfunctie ambiëren om door te groeien binnen het district of landelijk
  • Ziet goed leiderschap als basis om nieuwe leden aan te trekken
  • Stimuleert jonge mensen om bestuursfuncties te gaan bekleden
  • Maakt samen met de commissie Ledenbeleid deel uit van het Global Action Team

Global Leadership Team (GLT) = Commissie Opleidingen

Voorzitter en coördinator 110BN
Marc Diepenmaat
Lionsclub Meppel
Coördinator 110AN
Anton Gathier
Lionsclub Het Gooi

Coördinator 110AZ
Danny van der Helm
Branchclub Randstad Ad Tempus Vitae
d.van_der_helm@lumc.nl

Coördinator 110BZ
Jannie de Jong
Lc Utrechtse Heuvelrug
dejongta@xs4all.nl

Coördinator 110CO
Vacature

Coördinator 110CW
Humphrey Bouwe
Lionsclub Rotterdam West
hrrbouwe@gmail.com

Contactgouverneur
Martin Loeve
Lionsclub Schouwen-Duiveland
dg110cw@lions.nl

Secretaris
Hannie Zweverink
Lionsclub Bronckhorst
thyra16hannie@gmail.com