Commissie Ledenbeleid.

Doelstelling commissie Ledenbeleid


Stimuleren van ledengroei door ondersteuning van clubs bij ledenbehoud en -werving.

De belangrijkste taken zijn:

  • Ondersteunt district, gouverneursraad, zonevoorzitter en clubs bij ledenwerving en ledenbehoud.
  • Bezoekt zones (en incidenteel clubs) met ideeën over ledenwerving.
  • Helpt de oprichting en chartering van nieuwe (gemengde) clubs, specialty clubs en clubbranches.
  • Zoekt ’witte vlekken’ in de districten, norm één club per ± 25.000 inwoners.
  • Biedt extra ondersteuning bij ledenwerving aan clubs met minder dan 20 leden.
  • Deelt nieuwe initiatieven van succesvolle ledenwervingscampagnes bij zone- en clubbezoeken.
  • Brengt online aanmeldingen in Lionslidmaatschap in contact met een mogelijk passende club.
  • Promoot de vitaliteitsmeting bij clubs en helpt bij dit tevredenheidsonderzoek.

Global Membership Team (GMT)  = Commissie Ledenbeleid

Voorzitter
Gery Groen
Lionsclub Leiden Lugdunum Dualis
gery.groen@cagg.nl

Coördinator 110AN
Joost Paijmans
Lionsclub Lisse De Oude Duinen
joost.paijmans@planet.nl

Coördinator 110AZ
André van Houwelingen
Lionsclub Den Haag 1
ac.van.houwelingen@gmail.com

Coördinator 110BN
Maus Westerbaan
Lionsclub Hardenberg Vechtdal
mauswesterbaan@hotmail.com

Coördinator 110BZ
Vacature

Coördinator 110CO
Arjan Ham
Lionsclub Geldermalsen
arjan.ham@outlook.com

Coördinator 110CW
Huib van Lent
Lionsclub Etten-Leur de Vryeheydt Etten
h.van.lent16@kpnmail.nl

Contactgouverneur
Henk Derksen
Lionsclub Zutphen