Stichting Lions Hulpfonds.

Stichting Lions Hulpfonds

Het doel van de stichting Lions Hulpfonds is het geven van charitatieve hulp namens Lionsclubs Nederland. Deze stichting heeft de ANBI-status, giften zijn daarom fiscaal aftrekbaar. Ook niet-Lions kunnen uiteraard doneren. Iedere euro komt goed terecht.

RSIN: 822338075
Adres: Stationsweg 29, 4205 AA Gorinchem

IBAN: NL31 ABNA 0413 880 184 ten name van Stichting Lions Hulpfonds. Op dit rekeningnummer kunt u ook uw bijdrage storten voor:

hulp voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië onder vermelding van Aardbeving.
de actie voor Oekraïne onder vermelding van Oekraïne.

Bestuur

Het bestuur in het boekjaar 2023 – 2024 bestaat uit de volgende – onbezoldigde – leden:

  • Luuk Roovers – Voorzitter
  • Tiny Klein Tuente-Streutjens – Secretaris
  • Roland Verbrugge – Penningmeester
  • Ria Schutte (LCIF MD 110-coördinator)
  • Ruud Marres

Stuurgroep Oekraïne bestaat uit:

  • Luuk Roovers (Contactgouverneur LCIF)
  • Ria Schutte (LCIF MD 110-coördinator)
  • Ton van Overbeek (GST coördinator)

Reguliere inkomsten

Lionsclubs keuren tijdens een conventie goed dat de clubs per lid een bedrag aan het Lions Hulpfonds betalen. De bedragen worden betaald aan de vereniging Lionsclubs Nederland die het op haar beurt doorstort aan het Hulpfonds. Het bedrag is voor dit jaar € 2,- per Lion.

Beleid

Er wordt in principe aangesloten bij, door, of namens Lions Clubs International gecoördineerde acties. Overdracht van (hulp)middelen vindt altijd plaats van Lions naar Lions. Eventuele kosten worden gedragen uit de contributie van Lions, of door sponsoring, opdat 100% van de toegezegde hulp daar terechtkomt, waar die voor bedoeld is. Het huishoudelijk reglement van de Lions (art. 25.2) bepaalt dat ‘het vermogen van het Hulpfonds aan het eind van het boekjaar niet meer mag bedragen dan tweemaal de in dit jaar door de Lions betaalde bedrag. Het meerdere zal als donatie worden overgeboekt naar Lions Clubs International Foundation.

Financiële verantwoording

Het boekjaar loopt bij de Lions niet parallel aan het kalenderjaar, maar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het huishoudelijk reglement van de Lions (3.10) bepaalt dat het bestuur van het Hulpfonds jaarlijks uiterlijk 30 september het financiële verslag bij de penningmeester van de gouverneursraad moet hebben ingediend. De gouverneursraad legt op zijn beurt verantwoording af aan de leden tijdens de Nationale Najaarsconventie. De financiële verantwoording wordt direct daarna gepubliceerd in de landelijke ownCloud in de map Landelijke Conventies.

 Interesse? Vul dit formulier in:

15 + 11 =