Process terminated. Turn on $migrateRun to run the migration `` from `3` Lions Clubs Nederland

Ledenbestand

 

De commissie Ledenbestand wordt gevormd door de zes districtscommissarissen en een door de gr benoemde voorzitter en heeft tot taak de districtskabinetten en de Lionsclubs te adviseren over de opbouw van het ledenbestand, de samenstelling, de diversiteit en de leeftijdsopbouw.

 

Wat de uitbreiding betreft, streeft de commissie naar oprichting van nieuwe clubs in alle districten, waarbij gemengde clubs het uitgangspunt zijn. Speciale aandacht heeft de integratie van vrouwen in de Lionsorganisatie. Er wordt getracht minimaal één gemengde club per zone te bereiken. Algemeen uitgangspunt voor uitbreiding is dat in verstedelijkte gebieden (met uitzondering van de grote steden) één club per 20.000 inwoners haalbaar moet zijn.

 

De commissie schenkt bijzondere aandacht aan het behoud van de leden. Het is van groot belang de reden te achterhalen waarom leden tussen de 45 en 55 jaar hun Lionsclub verlaten.
Navraagformulieren staan onder lions.nl/download

 

 

Meer informatie: ledenbestand@lions.nl

 

2014 MD 110 Paul Zijlstra, voorzitter (LC Haarlemmermeer Ringvaart)
2009 AN Adriaan van Liempt (LC Akersloot Uitgeest)
2012 AZ John Geerartz (LC Westland)
2012 AZ  Sybrand Haersma Buma (LC Maassluis) 
2012 BN Ieneke van der Veen (LC Surhuisterveen de Leijen)
2007 BZ Hylke Crone (LC Deventer)
2010 CO Gerard Braak (LC Oss de Maashorst)
2009 CW Peter Brandenburg (LC Alblasserwaard Souburgh)

 

Contactpersoon Gouverneursraad 2016-2017: Huib van Lent, dg110cw@lions.nl