Process terminated. Turn on $migrateRun to run the migration `` from `3` Lions Clubs Nederland

Commissie Communicatie en Media

 

 

De Commissie Communicatie en Media is verantwoordelijk voor het communicatiebeleid en de publicitaire activiteiten tussen leden en organen onderling en met externe relaties. De CCM beheert alle landelijke media van Lions Nederland en de contracten met derden m.b.t. het drukwerk. Zij is verantwoording verschuldigd aan de gouverneursraad.

 

 

 

 

 

 

 

De Commissie Communicatie en Media beheert de volgende media:

 

 • Website www.lions.nl
  Op lions.nl staat een schat aan informatie voor Lions en anderen: nieuws uit clubs, districten, het MD 110, stichtingen, werkgroepen, het Lionshandboek, Lion magazine enz. enz. Onmisbaar voor iedereen met interesse in de Lionsorganisatie. Er zijn diverse koppelingen aangebracht naar LCI te Oak Brook en de meeste districten in de wereld.

 • Lion magazine
  Dit magazine met nieuws en wetenwaardigheden van en over Lionsclubs en de Lionsorganisatie verschijnt zes maal per jaar en wordt aan elke Lion en Leo toegezonden.

 • Informatie- en adressenboek (ledenboek)
  Dit boek wordt jaarlijks, begin september, via de clubsecretaris naar elke Lion verstuurd. De club- en ledengegevens in het boek zijn dezelfde als die de clubsecretaris op 30 juni van dat jaar in LOLAS plaatste.

 • Lionshandboek
  Het Lionshandboek bevat 130 pagina's ideeën, adviezen en informatie voor clubbesturen, functionarissen in stichtingen, commissies en districten. Het verschijnt in mei van ieder jaar en wordt naar alle inkomende clubpresidenten gestuurd. Het handboek staat ook op deze website met een handige hoofdstukindeling.

 • Brochure Lions in Nederland
  De nieuwe brochure Lions in Nederland (nieuwe  brochure) is geschikt om te verspreiden onder niet-Lions en kandidaat-leden voor een Lionsclub.

 • Social media
  De commissie beheert accounts en groepen bij diverse social media, zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Youtube.

 • Landelijke Mailings

De Commissie Communicatie en Media bestaat uit de volgende leden:

 

2014   René Mos,
voorzitter
LC Zwolle Hanzestad communicatie@lions.nl
2010 Gert van Wijk
eindredacteur Lion-magazine
LC 's-Hertogenbosch-Bolduc     eindredacteur@lions.nl
2015 Alexander Arbouw
Secretaris 
LC Swindregt Were Zwijndrecht info@lions.nl
2014 Alfred Kool
adviseur Communicatie en PR
LC IJsselmonde pr@lions.nl
2011 Henderikus Cazemier
webmaster
LC Hattem webmaster@lions.nl
2013 Paul Zijlstra
redacteur Handboek en informatie- en adressenboek    
LC Haarlemmermeer Ringvaart ledenboek@lions.nl of
handboek@lions.nl
2011  Anne-Meike van der Maat

Vereniging Leoclubs Nederland   

 

 

 

Redactie Lion magazine

 

Een belangrijke rol is weggelegd voor de redactie van Lion magazine, bestaande uit de zes districtsredacteuren, die zowel aan het blad Lion magazine als voor de website Lions.nl hun bijdrage leveren en de internetredacteur die specifiek voor de website actief is.

 

District redacteur lionsclub telefoon
A-Zuid Astrid Abbing LC Den Haag Ypenveen tel. 06 14324757
A-Noord Tjako Fennema LC Het Gooi tel. 035 6237170
B-Zuid Jan Kappers LC Deventer tel. 0575 490109
B-Noord Bert Naarding  LC Assen Drenthse Aa  tel. 0592-312449
C-Oost Wim Smeets LC Venray tel. 06 20532022
C-West Wim Leunissen a.i. LC Oosterhout Alm & Donge tel. 06 13869647 
       
Internetredacteur Jaap Stelling  LC Voorburg tel. 070 3870487
Bladmanager Anja Hagen non lion  
Eindredacteur Gert van Wijk LC 's-Hertogenbosch-Bolduc tel. 073 6440885


 

Webteam


Het webteam is verantwoordelijk voor de content, de vormgeving en de promotie van het algemene deel van de website www.lions.nl.

Eén lid van het webteam is de webmaster en daarmee voorzitter van het webteam. Hij is belast met het dagelijks beheer van de site. 

Alle berichten en illustraties voor plaatsing op de website kunnen gestuurd worden naar webmaster@lions.nl

 

Het webteam bestaat uit:

2011  Henderikus Cazemier (LC Hattem)

2015  Jaap Stelling (LC Voorburg)

2014  Rob van den Bosch (LC Goes) 

Documenten over en voor communicatie

 

Een eigen header voor de clubwebsite

 

Hoe plaats ik een eigen 'header' (afbeelding boven de clubwebpagina) om ons clubkarakter te benadrukken? Klik hier voor de uitleg.