Process terminated. Turn on $migrateRun to run the migration `` from `3` Lions Clubs Nederland

Peace Poster Contest 2014

Lions vredesposterwedstrijd

PEACE POSTER CONTEST 2014

Thema:"Vrede, Liefde en Begrip"


Deze poster is gemaakt door Franka Keja uit groep 8 van de school Windroos. Zij behaalde in 2013 een 1e prijs in het Lions district waartoe Alphen aan den Rijn behoort.

Ook in 2014 organiseren de twee Lions clubs “Alphen aan den Rijn” en “Rhijnhart” voor de 9e keer het Peace Poster Project. 

Een project dat door Lions Clubs International in 1988 wereldwijd is gestart (dit jaar dus voor de 27e keer) en sinds 1994 ook door Lions Clubs in Nederland wordt georganiseerd. 

Het doel van dit project is dat de leerlingen van de groepen 8 zich kunnen uitleven en hun gedachten kunnen vastleggen in een tekening binnen het thema “Vrede, Liefde en Begrip”. Hoe denken zij over vrede? Hoe zien zij liefde en begrip hiermee verbonden. Wat voelen ze dan; wat verbeelden zij zich daarbij. De leerkrachten kunnen mogelijk de Vredesweek (20-28 september) gebruiken als startmoment. Maar er mag ook direct na de schoolvakantie worden begonnen. Inmiddels doen aan dit project wereldwijd honderdduizenden kinderen mee.

In Alphen aan den Rijn deden in 2013 20 scholen mee met 24 groepen en in totaal 650 leerlingen. De Lions Clubs in Alphen aan den Rijn streven er naar dat er in 2014 nog meer scholen en kinderen zich bezig houden met het thema “Vrede, Liefde en Begrip”………….foto: Alphense prijswinnaars 2013


In 2014 worden er uit elke basisgroep door leden van de organiserende Lionsclubs 4 tekeningen geselecteerd en gedurende een week geëxposeerd in woonboulevard Da Vinci. Vervolgens kiest een deskundige jury bestaande uit o.a. Willem van den Broek, directeur van de Parkorganisatie  / beeldend kunstenaar en Joost Zwanenburg van Galerie VijfB, in Da Vinci uit elke basisgroep een 1e en 2e prijswinnaar. De prijsuitreiking vindt altijd op een bijzondere manier plaats in Da Vinci. Dit jaar treden daarbij op “de vuilnismannen”. Alle 1e prijswinnaars mogen door naar de volgende selectieronde in het district. 

Uiteindelijk wordt uit 6 districtswinnaars een Nederlandse 1e prijswinnaar geselecteerd van wie de tekening doorgaat naar Oak Brook in Amerika. Daar wordt dan uit 24 tekeningen een wereldwinnaar gekozen en deze wereldwinnaar krijgt $ 5000 en mag met ouders naar de Lionsdag van de Verenigde Naties in New York (2015). De 23 overige winnaars krijgen ieder $ 500.


 Wk nr datum Omschrijving
 Wk 36 1 september 2014 Start Schooljaar
 Wk 39 20-28 september 2014 Vredesweek / starten met tekenen
 Wk 40 29 september 2014 Tekenen
 Wk 41  6 oktober 2014 Tekenen
 Wk 42 13-17 oktober 2014 Jurering op scholen (op afspraak)
 Wk 4217 oktober 2014 (vrijdag) Uiterlijk tekeningen ophalen op de scholen
 Wk 43 18-24 oktober 2014 Herfstvakantie
 Wk 44 26 - 31 oktober 2014 Expositie in Da Vinci
 Wk 44 27 - 31 oktober 2014 Jurering in Da Vinci
 Wk 44 31 oktober 2014 Prijsuitreiking 
Lokatie: Da Vinci
Tijd: vanaf 16:00
Prijsuitreiking: 16:15
Interactief optreden van de Vuilnismannen (zie www.devuilnismannen.nl)

Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:

   
   

Deelnemende scholen 2014   
Bonifacius
Vianova
Het Moza ï  k
Spectrum
Samen op Weg
Kinderkring
Oranje Nassau
Jenaplaneet
De Rank
Fontein
Sweelinckschool
An Nour
Viergang
Windroos
Meridiaan
Groen van Prinsteren
Ridderspoor
Het Nieuwe Ambacht
Het Palet
Het Baken