Process terminated. Turn on $migrateRun to run the migration `` from `3` Lions Clubs Nederland

Nieuws over project 'Help mazelen de wereld uit'

Lionsclubs helpen mazelen de wereld uit


Gates foundation legt 5 miljoen dollar bij na behaalde mijlpaal


Onder het motto ´Mazelen de wereld uit´ zijn Lionsclubs uit de hele wereld erin geslaagd om in een paar maanden tijd 10 miljoen dollar te verzamelen voor de strijd tegen de mazelen. Deze kinderziekte is in derde wereldlanden nog steeds één van de belangrijkste oorzaken van sterfte onder jonge kinderen. Met het behalen van de mijlpaal hebben de Lionsclubs een ´weddenschap´ gewonnen van de Bill & Melinda Gates Foundation, die de Lionsclubs uitdaagden om het bedrag van 10 miljoen dollar vóór 1 oktober 2012 te bereiken. De geslaagde poging hebben zij beloond met een extra donatie van 5 miljoen dollar. De Nederlandse Lionsclubs hebben zich niet onbetuigd gelaten en gevolg gegeven aan de oproep met fondsenwerving en donaties. In vier maanden wisten de Lionsclubs in Nederland bijna 200.000 dollar bij elkaar te brengen, goed voor even zoveel vaccinaties. Ook zijn er nederlandse Lions afgereisd om te helpen met vaccineren. 

In Nederland staan de mazelen inmiddels bekend als een onschuldige kinderziekte, die sinds de invoering van het mazelenvaccin geen probleem meer vormt voor de gezondheid in Nederland, maar niets is minder waar in het buitenland. Vandaag de dag sterven er dagelijks 450 kinderen aan de ziekte, die wordt veroorzaakt door het paramyxo-virus. 

De Lionsclubs vonden het onacceptabel dat er 140.000 mensen per jaar, veelal kinderen, sterven, terwijl er een veilig vaccin voorhanden is. 
Met name de complicaties die door mazelen optreden maken de ziekte zo gevaarlijk. Deze treden vooral op bij kinderen van 5 jaar en ouder en volwassenen. Blindheid, encefalitis (een zeer ernstige ontsteking van de hersenen), heftige diarree en longontsteking zorgen voor het grootste gevaar. In landen waar de gezondheidszorg op een laag peil staat, leiden mazeleninfecties in 10% van de gevallen tot de dood. Veel kinderen die de ziekte overleven zijn als gevolg van de ziekte voor hun hele leven gehandicapt, bijvoorbeeld door blindheid. De afgelopen jaren is ook het aantal gevallen in Europa en Amerika weer fors toegenomen. Zo werden er in de eerste 9 maanden van 2011 maar liefst 26.000 nieuw gevallen in Europa gerapporteerd, waarvan 14.000 in Frankrijk. Mede door onjuiste berichten over mogelijke bijwerkingen van het vaccin is de vaccinatiegraad in de westerse wereld gedaald, waardoor het virus de kop weer op kon steken. 


´Ik ben enorm trots dat de Nederlandse Lions gezamenlijk de schouders hebben gezet onder dit internationale initiatief´, zegt Elisabeth Haderer, voorzitter van de gouverneursraad van Lions Nederland. ´We zijn ook niet van plan om het hierbij te laten, de acties worden voortgezet. Als je bedenkt dat een simpele vaccinatie een kind kan behoeden voor de dodelijke ziekte, kunnen we nog zoveel doen om nog meer kinderen te redden. Omdat het programma door de financiële crisis vertraging dreigde op te lopen wegens geldgebrek, zijn we als Lions precies op het juiste moment gestart.´
De uitdaging voor de Lionsclubs ligt niet alleen in het genereren van fondsen, maar vooral om het internationale netwerk te mobiliseren. Het zijn de lokale Lions die voor de infrastructuur kunnen zorgen en de lokale overheid en bevolking kunnen motiveren hun kinderen te laten vaccineren. Partners in dit initiatief zijn o.a. de World Health Organisation, Unicef, the United Nations Foundation, en het Amerikaanse Rode Kruis.