Process terminated. Turn on $migrateRun to run the migration `` from `3` Lions Clubs Nederland

Lions Clubs International Foundation

 

 

Introductie 

Lions Clubs International Foundation (LCIF) is de officiële charitatieve stichting van Lions Clubs International met als doel het geven van hulp en hoop over de hele wereld. De stichting ondersteunt initiatieven van Lionsclubs en districten door o.a. subsidie te verlenen aan grootschalige humanitaire projecten. Zie ook de internationale website: www.lcif.org.

 

Wat is de LCIF?

LCIF is een eigen stichting, met een eigen taak. Veel Lions in Nederland hebben nooit, of nauwelijks, van LCIF gehoord. En dat terwijl deze Foundation van Lions Clubs International (LCI) is gekwalificeerd als de best lopende liefdadigheidsorganisatie ter wereld.

LCIF kreeg deze kwalificatie van de Financial Times. Deze hoogste waardering was gebaseerd op de efficiëntie van de uitvoering van projecten, de communicatie en het afleggen van de financiële verantwoording.

Ook weten de meeste Lions in ons land niet dat wij via Lions Clubs International (LCI) als enige NGO ook lid zijn van de Verenigde Naties. Dat geeft het internationale bestuur de gelegenheid om via korte lijnen zaken te doen met organisaties als Unicef, de WHO, Special Olympics en UNHCR (de VN-vluchtelingenorganisatie).

 

Jaarverslag 2014 - 2015 

Zie hier voor meer informatie het jaarverslag 2014-2015 van LCIF.>>

 

Waar komt het geld vandaan?

Vanuit een verscheidenheid aan bijdragen ontvangt LCIF jaarlijks zo’n 20 miljoen USD aan donaties. Dit geld wordt besteed aan vele hulpprojecten, waarover hierna meer. Het jaarlijkse bedrag wordt bijeengebracht door fondsenwervingsactiviteiten van Lionsclubs, schenkingen en jaarlijkse contributieafdrachten.

 

Speciale acties

Er vinden ook speciale acties plaats. Een bekend voorbeeld hiervan is de blindheidsbestrijding overal ter wereld via de bekende Sight First-programma’ s. De afgelopen 20 jaar is hiervoor circa 300 miljoen USD bijeengebracht. Het geld werd o.m. besteed aan medicatie tegen rivierblindheid, het uitvoeren van miljoenen staaroperaties en het subsidiëren van de bouw van oogklinieken.
Dankzij de inspanningen van de Lions is de groei van de wereldwijde blindheid tot stilstand gekomen.

Samenwerking

Veel programma’ s worden ook uitgevoerd in samenwerking met multinationals en andere Foundations. Hierdoor wordt kennis gedeeld en worden innovaties geïnitieerd. Zo kunnen nog meer hulpbehoevenden worden bereikt. Er zijn partnerships met o.m. Essilor, Merck, Johnson & Johnson, The Jimmy Carter Centre en de Bill and Melinda Gates Foundation.

Grants 

De bedragen die jaarlijks door de Lions worden bijeengebracht, worden veelal besteed in de vorm van subsidies, de zogeheten grants. Afhankelijk van de doelstellingen zijn er zes verschillende grants:

 • de eerder genoemde Grants voor Sight First-programma’s;
 • de zogenaamde Standaard Grants. Deze zijn beschikbaar voor grotere liefdadigheidsprojecten, die boven de scope van een district liggen; de maximale grant is USD 25.500,- per project. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn hospices, onderkomens voor dakloze kinderen en gezondheidsunits;
 • Core 4 Grants zijn beschikbaar voor grootschalige projecten op het gebied van 1) blindheidsbestrijding, 2) steun voor groepen gehandicapten, 3) programma’s voor gezondheidsbevordering en 4) ondersteuningsprogramma’s voor de jeugd. De maximale grant bedraagt USD 200.000,-;
 • Als er sprake is van partnerprojecten met clubs in ontwikkelingslanden zijn er International Assistance Grants beschikbaar tot maximaal USD 30.000,-;
 • Emengency Grants;
 • Major Catastrophe Grants.

 

Download hier de samenvatting en handleiding LCIF Grants ⇒⇒

  

Districtscoördinatoren

Districtscoördinatoren worden voor drie jaar benoemd door de LCIF MD-coördinator. Zij zijn geen kabinetslid, maar hebben wel een standing invitation.

LCIF-districtscoördinatoren bezoeken de clubs en vertellen het LCIF-verhaal: wat LCIF precies is, hoe het zit met donaties en grants.

Clubs kunnen een LCIF-districtscoördinator uitnodigen, maar zij hebben ook een actieve rol.

De LCIF-districtscoördinatoren worden vooraf getraind, opdat zij beslagen ten ijs komen.

 

 110 AN  Welmoet Kok  LC Gooiland
 110 AZ  Mart Hack  LC Nieuwegein
 110 BN  Henny Ganseman  LC Almelo De Essen
 110 BZ  Bert Verplancke (a.i.)  LC Hoeksche Waard
 110 CO  Cees Zeeuwen  LC Kempenland
 110 CW  Bert Verplancke  LC Hoeksche Waard

 

 

 

Coördinator voor  MD 110

Bert Jansen Verplancke

Van der Duyn van Maasdamlaan 1

3299 AT Maasdam

078-6767097 / 06-53145652

 

E-mail: lcif@lions.nl

 

Contactpersoon gouverneursraad

2016 - 2017 Wim Meijers, DG 110AN, dg110an@lions.nl 

 

Doneren aan LCIF ?

Zowel Lions als niet-Lions kunnen doneren aan LCIF.

Kleinere bedragen  kunnen worden overgemaakt naar:  

‘Hulpfonds Lions Nederland inzake LCIF’, rnr. NL 44 ABNA 0561 8447 20 , dat scheelt bankkosten.

Iedereen die het goede werk van Lions via LCIF wil steunen kan ook hier doneren.

Grotere bedragen kunnen rechtstreeks aan LCIF gedoneerd worden.

Het hulpfonds heeft de ANBI-status, persoonlijke giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.

 

Tot slot

LCIF staat voor hulp aan de medemens die dat hard nodig heeft, ofwel: LCIF helps others by providing hope:

 • hope for a better tomorrow;
 • hope for health;
 • hope for education;
 • hope for sight;
 • hope for a home;
 • hope for a better life.

LCIF: We Care. We Serve. We Accomplish.