Process terminated. Turn on $migrateRun to run the migration `` from `3` Lions Clubs Nederland

Stichting Lions Werkgroep Suriname (SLWS)

 

Introductie

De Stichting Lions Werkgroep Suriname (SLWS) is opgericht op 13 april 2010. Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De bestuursleden worden telkens voor een termijn van drie jaar benoemd, met de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging. Verder bestaat het bestuur uit bestuursleden/adviseurs, die beschikken over een netwerk en materiekennis op het gebied van fondsenwerving en maatschappelijke dienstverlening.

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. Onkosten kunnen zij declareren conform de regels in het Lions Handboek. De SLWS dient telkens uiterlijk 1 oktober bij de GR van 110MD een Bestuursverklaring in, tezamen met het financieel verslag en een verslag van de Kascommissie over het voorgaande jaar.

Na goedkeuring ontvangt de stichting een werkbudget van de GR van het MD110 voor het lopend jaar.

 

Doel

Het belangrijkste doel van de SLWS, in samenwerking met Lionsclubs in Suriname en/of hulpverleningsorganisaties, is: het stimuleren van cultureel, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en volwassenen.

De SLWS verleent op aanvraag een financiële en/of materiële bijdrage op het gebied van gezondheid en medische zorg, maatschappelijke en humanitaire hulp, training/opleiding van begeleiders voor scholen, buitenschoolse opvang en kinderopvang.

Een omvangrijk project voor de toekomst is om scholen en Lionsclubs in Suriname te stimuleren en bij te staan om schooltuinen nabij basisscholen in te richten.

 

Aanvraagformulier

Een aanvraagformulier voor projecten vindt u op deze plaats.

 

Aanmelden fondsenwerving

Lionsclubs voeren fundraisingsacties uit ter ondersteuning en financiering van Lionsprojecten in Suriname. Hierover kunnen Lionsclubs contact opnemen met de secretaris van de SLWS, Bhola Balgobind, bholabalgobind@gmail.com, tel. 06-11717491.

Desgewenst kunnen leden van de SLWS bij Lionsclubs een presentatie verzorgen over hulpverleningsprojecten in Suriname.

 

Samenstelling dagelijks bestuur SLWS

2010 CW Jimmy Fernandes, voorzitter  LC Rotterdam-West
2013  BN Ruurd Kuipers, penningmeester  LC Leeuwarden Ljouwert '80
2013  BZ Bhola Balgobind, secretaris LC Lelystad

 

 

Leden / adviseurs SLWS 

2015 AZ  Bart van Gool LC Utrecht Novum, b.vangool@live.nl
2011 CW  Anandkoemar Khargi LC Rotterdam-West
1988 CW  Aad Bot  LC Rotterdam-West
2004  CW  Humphrey Bouwe LC Rotterdam-West
2015 AZ  Lida Wilson - Verboom LC Rijswijk, wilsonverboom@gmail.com
2015   Paul Linders info@lindersmc.nl
       
2016  Portefeuillehoudend DG: Arend de Groot, dg110co@lions.nl 
2015  Adviseur / lid Joost Paijmans (AN), namens GR MD 110

 

Informatie

B. Balgobind, secretaris

Groene Velden 170-172

8211 BD Lelystad, Nederland

Tel.: +31 (0)320 849501

Mobiel: +31 (0)6 11717491

E-mail: suriname@lions.nl

ING Bank te Leeuwarden, bankrekeningnummer: 56.81.697

KvK te Utrecht nr. 302.86.834