Process terminated. Turn on $migrateRun to run the migration `` from `3` Lions Clubs Nederland

North Sea Lions (NSL)

Wat houdt North Sea Lions precies in?

 

North Sea Lions, afgekort NSL, is een Alliance tussen, momenteel, elf Districten, afkomstig uit aan de Noordzee gelegen landen:

 • twee districten in Engeland: 105 E, 105 M;
 • een district in Denemarken: 106 C;
 • vijf districten in Nederland: 110 AN, 110 AZ, 110 BN, 110 CO, 110 CW;
 • drie districten in Duitsland: 111 N, 111 NB, 111 NW.

 

Eenmaal per jaar vergadert de groep in een van de districten en bespreekt men de onderhanden zijnde projecten. Nieuwe projecten worden ingebracht. Het desbetreffende district doet via de NSL officer verslag van de gang van zaken. 

Hiernaast ziet u de vlag van NSL, bestaande uit de verschillende vlaggen van de deelnemende landen.

 

  

Hoofdlijnen van het North Sea Lions Convenant

 

 • Het convenant is ondertekend door de districten en bindt dus de districten.
 • Elk deelnemend district benoemt een NSL officer, die als vertegenwoordiger van het district voor een periode van drie jaar zitting neemt in de internationale NSL board.
 • Ieder district heeft zich verbonden om voor elke tot het district behorende club een jaarlijkse bijdrage te leveren van € 80,-  (Dit is onafhankelijk van het aantal bijdragende clubs!).
 • In totaal zijn door de districten ca. 750 clubs verbonden tot NSL. 
 • Iedere club kan een project voorstel indienen bij de NSL officer van het district.
 • De jaarlijkse bijdragen van alle districten worden aan één project toegekend.
 • De jaarlijkse projectbijdrage is dus ca. € 60.000,-.
 • De afrekening geschiedt tussen de districten, dus niet via NSL.

 

 

De projectvoorwaarden voor een NSL-project

 

 • Het project moet gelegen zijn in een derdewereldland of enkele (arme) landen in Oost-Europa.
 • Het project moet zowel geïnitieerd, als uitgevoerd en gecontroleerd worden door Lions.
 • De inbrengende club moet een belangrijke bijdrage leveren, in zowel materiële als immateriële zin.
 • Het projectplan moet een volledige omschrijving, een financiële onderbouwing en een uitvoerings- en controleplan omvatten.
 • De overheadskosten mogen maximaal 1% bedragen.

 

Een overzicht van voltooide en komende projecten vindt u hier.

 

 

North Sea Lions, de projectkeuze

 

 • De NSL officer van het district beoordeelt of door de clubs ingediende projectvoorstellen aan de gestelde criteria voldoen. 
 • Het district bepaalt welk project genomineerd wordt voor de jaarlijkse NSL-bijdrage.
 • De NSL officer brengt het genomineerde project in de jaarlijkse NSL boardmeeting. (tweede weekend in september)
 • De NSL officer verdedigt het project en beantwoordt vragen van andere NSL officers.
 • Door een of meerdere (gesloten) stemrondes, waarbij ieder district (NSL officer) één stem heeft, wordt het winnende project bepaald.
 • De winnende club verplicht zich promotie te maken voor het project, om zo de clubs in de andere districten te informeren en te motiveren om bij te dragen.

 

 

 

Verslag vergadering in Eindhoven

 

Jaarlijks verschijnt er een verslag van de Board meeting dat op deze pagina wordt gepubliceerd.

Het verslag van 2014 vindt u onder deze link: verslag

 

 

NSL officers Nederland

 

Lionsclubs kunnen altijd informatie en advies inwinnen bij:

 

District 110 AN: Welmoet Kok, LC Gooiland

District 110 AZ: Sybrand van Haersma Buma, LC Maasland

District 110 BN: Ruurd Kuipers, LC Leeuwarden Ljouwert '80

District 110 CO: Cees Zeeuwen, LC Kempenland

District 110 CW: Jo Vreuls, LC Goeree-Overflakkee 

 

De contactgegevens van deze Lions vindt u in Lolas.