Process terminated. Turn on $migrateRun to run the migration `` from `3` Lions Clubs Nederland

Stichting Lions Quest Nederland

 

Kerndoel

Het kerndoel van de stichting is: het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen, waardoor het individu zich ontwikkelt tot een sociaal vaardig wezen, die relaties met anderen kan aangaan en weet hoe hij deze kan onderhouden.

De stichting beheert een vermogen van ca. € 1.300.000,-. Uit de rente-inkomsten, ca, € 40.000,- per jaar, kunnen projecten van Lionsclubs en -zones financieel worden ondersteund, uiteraard voor zover ze voldoen aan de criteria. Deze criteria vindt u onder het kopje Downloads onderaan.

 Roeiwedstrijd, georganiseerd door LC Capelle IJsselrijck, ten bate van Stichting Leergeld. 

 

Aanvragen subsidies

In grote lijnen verloopt het aanvragen van subsidies als volgt:

 

  1. volledig invullen, laten ondertekenen en via de districtscommissaris indienen van de formele schriftelijke aanvraag;
  2. indienen van de aanvraag bij het bestuur van de Stichting Lions Quest;
  3. subsidies voor kleine projecten kunnen doorlopend worden aangevraagd, totdat het maximaal besteedbare bedrag is bereikt. Binnen zes weken na ontvangst neemt het bestuur een besluit;
  4. voor grote projecten kan er eenmaal per jaar - vóór 1 december - een aanvraag worden ingediend

    Goedkeuring cq. afwijzing voor deze projecten wordt uiterlijk 1 februari van het daarop volgend jaar schriftelijk gecommuniceerd. Indien het totaal beschikbare bedrag van € 25.000,- niet wordt toegewezen, is er een tweede mogelijkheid om vóór 1 april een aanvraag in te dienen;

  5. alvorens u een aanvraag overweegt, is het zaak om goed na te gaan of het project werkelijk de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen of jongvolwassenen ondersteunt. Het document in de Downloads kan u daarbij van dienst zijn.

 

 

Bestuur

2010 AN Willem de Vries (voorzitter), LC Alkemade, 06-53264370, prive@willemdevries@com.

2012 CW Guyon Labouchère (penningmeester), LC Voorne Putten

2011 CO Bert van der Lee (lid), LC Leerdam

 

De belangrijkste taken van het bestuur zijn het beheer van het vermogen en het bewaken van de uitgaven door toepassing van de door de Gouverneursraad goedgekeurde subsidiecriteria.

Het bestuur beslist over het (gedeeltelijk) toekennen, of afwijzen, van subsidies aan de hand van het aanvraagformulier (zie Downloads onderaan) en het advies van de betrokken districtscommissaris.

Deze districtscommissaris verzorgt de communicatie over de stichting in het district, ondersteunt clubs of zones bij het opstellen van een aanvraag en adviseert het bestuur.

 

 

Portefeuillehouder gouverneursraad

 2016 - 2017 Albert Groot Rouwen, dg110bz@lions.nl 

 

Districtscommissarissen

AN: Welmoet Kok, LC Gooiland

AZ: Frank Marcus, LC Gouda

BN: Hein de Jager, LC Coevorden

BZ: Albert Groot Rouwen, LC Lochem

CO: Cees Zeeuwen, LC Kempenland

CW: Lya Mertens, LC Schiedam te Riviere

 

Het bestuur en de commissarissen vergaderen een aantal keren per jaar.

 

  

Downloads

 

Criteria grants Lions Quest 

Aanvraagformulier Quest project

Toelichting Aanvraagformulier Quest-project

Toelichting sociaal-emotionele ontwikkeling

E-mail: quest@lions.nl