Process terminated. Turn on $migrateRun to run the migration `` from `3` Lions Clubs Nederland

Subsidie en Expertise

Zijn er fondsen of kennis nodig voor een serviceproject ?

Hieronder vindt u verschillende mogelijkheden: 

 

Lions Clubs International Foundation

Lions Clubs International Foundation (LCIF) kent het zogenaamde Grants en Programs waarmee initiatieven financieel worden ondersteund. Op de LCIF pagina op deze website vindt u daar meer informatie over.

 

Stichting Lions Quest Nederland

Het doel van de stichting is het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jong volwassenen, waardoor het individu zich ontwikkelt tot een sociaal vaardig wezen, die relaties met anderen aan kan gaan en weet hoe hij deze kan onderhouden.
De stichting tracht dit doel te bereiken door het verwerven, beheren en besteden van middelen ten behoeve van activiteiten die passen binnen de doelstelling van de stichting en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks, of zijdelings, verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Voor meer informatie klik hier.

 

North Sea Lions (NSL)

North Sea Lions (NSL) is een samenwerkingsverband tussen tien aan de Noordzee gelegen districten.

NSL streeft ernaar de leefomstandigheden – in de ruimste zin van het woord – in de derde wereld en bepaalde delen van Oost-Europa te verbeteren.

Dat doet zij door jaarlijks één project van Lions uit desbetreffende districten te ondersteunen met een bijdrage van ca. € 60.000,-. Dit bedrag wordt jaarlijks door de Lions in de circa 750 deelnemende clubs via een opslag op de contributie bijeengebracht. Het uitverkoren project wordt uiteindelijk via nominaties door de gezamenlijke tien NSL-commissarissen vastgesteld. 

 

Aanvraag bij NSL indienen

De voorwaarden om voor NSL-steun in aanmerking te komen, de aanvraagprocedure en de werkwijze van de projectselectie zijn te vinden op NSL-pagina op deze website en in het Lionshandboek. 

Uiteraard kan daarvoor ook contact worden opgenomen met de Districtscommissaris NSL. U vindt de namen van de zes districtscommissarissen onder de bovengenoemde link naar NSL.