Process terminated. Turn on $migrateRun to run the migration `` from `3` Lions Clubs Nederland

Leo Clubs

Vereniging Leo Clubs Nederland (VLCN)

 

 

Een Leoclub is een groep studerende en werkende jonge mensen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar die regelmatig bij elkaar komen om activiteiten te organiseren waarmee goede doelen worden gesteund.

 

 

LEO staat voor: Leadership, Experience en Opportunity. Voor het organiseren van allerlei activiteiten worden binnen de Leoclub commissies gevormd, die elk hun eigen taak vervullen. Je krijgt hierin de kans om in een gemoedelijke omgeving je organisatietalent te ontwikkelen en brede ervaring op te doen. Bij de LEO's krijg je dus alle kans om je optimaal te ontplooien, waarbij je je inzet voor hen die hulp nodig hebben.

 

 

De Leoclubs in Nederland zijn onderdeel van Lions Clubs International en zijn verenigd in de Vereniging Leo Clubs Nederland. Wereldwijd zijn er 400 Leoclubs die samen met de Lions de grootste service-organisatie ter wereld vormen met meer dan 1,5 miljoen leden

 

 

Elke Leoclub moet worden gesponsord door een Lionsclub, 'zonder dat zij daarvan deel uit maakt'. Het gehele functioneren van een Leoclub dient te geschieden onder de zeggenschap en het toezicht van een sponsorclub, waarbij wordt aangetekend dat de bemoeienis meer opbouwend dan overheersend behoort te zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is de VLCN?


De VLCN is een overkoepelende organisatie voor de Leoclubs in Nederland.

Elk jaar wordt er een conventie georganiseerd waar alle leden van de Leoclubs voor uitgenodigd worden. Tijdens deze conventie wordt een jaarvergadering gehouden en het nieuwe bestuur voorgesteld. Daarnaast wordt een goed doel gesteund in de vorm van een sponsorfietstocht bijvoorbeeld. De dag wordt afgesloten met een groot (gala)feest waarbij iedereen in ontspannen sfeer met elkaar kan bijpraten en kennis kan uitwisselen. De ondersteunende activiteiten van de VLCN lopen sterk uiteen: van ledenwerving tot naamsbekendheid van Leoclubs in zijn algemeenheid.

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur VLCN 2015-2016

 

-     President: Anne-Meike van der Maat

-     Vicepresident: Herald Obreen

-     Secretaris: Betty Keeman

-     Penningmeester:  Arwin Allebes

 -     2e vicepresident: Johanna Peters

 

 

 

Het bestuur is te bereiken via vlcn@lions.nl

 

 

 

 

 

 

 

Lionsdistrictscommissarissen voor Leozaken


Steven van der Linde, districtscommisaris AN

Jordi Strörmann, districtscommisaris AZ

Geert Wijnbergen, districtscommisaris BN 
Sietske Goldhoorn, districtscommisaris BZ
Jan Bos, districtscommisaris CO 
Dick Westerhof, districtscommisaris CW

 

 

 

 

 

 

Website van Leoclubs in Nederland: http://leo-club.nl/