Process terminated. Turn on $migrateRun to run the migration `` from `3` Lions Clubs Nederland
We Serve

Lionsclub Vlissingen

 

 

   

 

 

 

SAMEN EN VOOR IEDEREEN

 

Lions Club Vlissingen steunt met daadkracht en sponsorgelden met name regionale goede doelen. Op deze manier proberen wij onze steun aan de maatschappij bij te dragen.


Achtergrond
Lions zijn leden van de serviceorganisatie Lions Club International, een wereldwijde associatie van Lionsclubs waarin mensen vanuit vriendschap, zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding, op vrijwillige basis verschillende initiatieven nemen voor een betere samenleving.


Jaarthema 2016-2017

"Back to Basic"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Lions Club Vlissingen app: