Process terminated. Turn on $migrateRun to run the migration `` from `3` Lions Clubs Nederland
We Serve

Lionsclub Rijnwoude

Wat zijn nu precies Lions?
Lions zijn leden van de serviceorganisatie Lions Clubs International, een wereldwijde associatie van Lionsclubs waarin mensen vanuit vriendschap, zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding, op vrijwillige basis verschillende initiatieven nemen voor een betere samenleving. 
 
Wie zijn wij?
De Lionsclub Rijnwoude maakt deel uit van deze wereldwijde Lions Clubs International, de grootste Non-Govermental Organisation (NGO) en goede doelen organisatie ter wereld met ruim 1,4 miljoen actieve leden in ruim 192 landen. In het MD11 Nederland maakt onze club onderdeel uit van district 110AZ, waar ruim 75 clubs met samen meer dan 2.100 leden actief zijn.
 
'We serve'
Het internationale motto van alle Lionsactiviteiten is 'we serve'. Met deze gedachte proberen Lions oplossingen te vinden voor problemen in de samenleving. Wereldwijd gaat het hierbij om bijvoorbeeld het realiseren van medische voorzieningen voor blinden, het terugdringen van diabetes, ondersteuning van scholen, ziekenhuizen e.d.  Nederlandse Lions richten zich meer op het creëren van mogelijkheden voor kansarme kinderen, het organiseren en begeleiden van vakanties voor zieken en gehandicapten, financiële ondersteuning van goede doelen. Steeds meer plaatselijke organisaties doen tegenwoordig een beroep op de Lionsclub in hun omgeving voor immateriële en materiële hulp. Naast persoonlijke inzet organiseren Lions de meest uiteenlopende activiteiten om fondsen te werven.
 
Een Lion wil iets terug doen

Een mens is een sociaal dier; hij/zij heeft vrienden, is lid van een club, heeft een sociaal netwerk, bezoekt regelmatig een bibliotheek, gaat op gezette tijden uit en eet zo nu en dan buiten de deur. De gemeenschap waarin die burger participeert, biedt hem/haar mogelijkheden… en daar betaalt hij/zij dan ook voor.

Toch kan die gemeenschap niet buiten lieden die iets terugdoen… in natura. De Rijnwoudse Lions willen al die mensen die zich voor iets – en d.w.z. voor anderen – sterk maken, helpen. De Rijnwoudse Lions willen al die vrijwilligers die een dorp ‘leefbaar’ maken graag de nodige support geven.

Zonder enthousiaste vrijwilligers:

 • Is het niet mogelijk van de Kruiskade een prachtig natuurgebied te maken,
 • Is het niet mogelijk de zwembaden open te houden,
 • Is het niet mogelijk een vakantieweek te organiseren,
 • Is het niet mogelijk de (kinder)bibliotheek spannend te houden,
 • Is het niet mogelijk speelveldjes up-to-date te houden.
 • En ga zo nog maar enige tijd door!

Maar de Lions werken wereld wijd ook aan andere zaken:

 • De bestrijding van blindheid;
 • De hulp aan vluchtelingen,
 • Het lenigen van de nood van mensen die getroffen worden door natuurgeweld.

 

Het is slechts een greep uit de talrijke activiteiten die in Rijnwoude maar ook ver daar buiten op touw worden gezet door mensen gewoon zeggen: ik woon hier leuk en ik doe iets voor dit dorp en voor die wereld waarin ik ook participeer.

De Lions van Rijnwoude hebben drie speerpunten waarmee ze die dierbare vrijwilligers een kontje kunnen geven :

 • Tijdens de jaarmarkt komt het dorpsgebeuren aan de beurt.
 • Tijdens de tweede pinksterdag wenden ze zich tot de regio via de Omloop van het Groene Hart: een mooie vakantie voor gehandicapten en chronisch zieken.
 • Tijdens de kerstbrodenactie worden de ogen gericht op een project in de Derde Wereld: onderwijs, educatie, medische hulp…

Het zijn allemaal bescheiden projecten, maar de opzet is de burger bewust te maken van het feit dat hij iets kan doen waardoor anderen meer levensvreugde krijgen.

 

Natuurlijk is de Lionsclub niet alleen maar een serviceclub; het is ook een vriendenclub. Een club die deskundigen uitnodigt interessante lezingen te houden, die mooie bedrijven in de naaste omgeving bezoekt, die zich laat informeren over het bestuur van dorp, provincie en land. Kortom een club die midden in de samenleving staat en zich laat informeren over economie, kunst en cultuur..

 

Ook onze Lionsclub wil graag kennismaken met enthousiaste kandidaatsleden. Informeer eens naar de zeden en gewoontes van de Lionsclub in Rijnwoude: er gaat een interessante wereld voor u open!

 

Gert Jan Windhorst P.R.-officer Lionsclub Rijnwoude