Process terminated. Turn on $migrateRun to run the migration `` from `3` Lions Clubs Nederland
We Serve

Lionsclub Leiderdorp Rhijnlandt

Lions Club Leiderdorp RhijnlandtLions Club Leiderdorp Rhijnlandt

is een serviceclub met leden uit Leiderdorp en omgeving.

 

Ons doel is om gezamenlijk iets te ondernemen om de vriendschappelijke omgang met mensen te stimuleren.

 

Dit uit zich in diverse activiteiten:

  • diensten aan de gemeenschap
  • bijeenkomsten die in het teken van gezelligheid staan.

 

Er wordt ca. twintig keer per jaar vergaderd. Naast het onderlinge contact tijdens de borrel en het diner is een belangrijk onderdeel van de avond een lezing door een gastspreker of door een van de leden. Bovendien worden bezoeken aan bedrijven gebracht, culturele zaken bezocht en gezellige evenementen georganiseerd, zoals een barbecue of nieuwjaarsfeest, waar de partners bij aanwezig zijn. Zie 'Bijeenkomsten' om een indruk te krijgen van onze lezingen en evenementen.

 

Voor informatie over Lions Club Leiderdorp Rhijnlandt 
kunt u contact opnemen met het secretariaat
via e-mail  leiderdorp.rhijnlandt@lions.nl