Process terminated. Turn on $migrateRun to run the migration `` from `3` Lions Clubs Nederland
We Serve

Lionsclub Home

 

Welkom op de website van Lions Krimpen aan den IJssel


                            
Wie wij zijn

De Lionsclub Krimpen aan den IJssel is een van de bijna vierhonderd Lions clubs in Nederland, met in totaal 11.500 leden. De club behoort tot de internationale ‘Association of Lions Clubs’ die in totaal bijna 1,4 miljoen leden (Lions) omvat, verenigd in ruim 46.000 Lions clubs over de gehele wereld. De Lions clubs zijn zogenaamde ‘serviceclubs’, waarvan de leden zich belangeloos inzetten voor goede doelen in de samenleving. De meeste van de 39 leden*) van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel wonen in Krimpen aan den IJssel en zijn werkzaam in de regio groot-Rotterdam.Wat wij doen

Sinds de oprichting van onze club in 1984 organiseren wij als Krimpense lions jaarlijks diverse fundraising acties en fundspending activiteiten. Onze activiteiten zijn vooral gericht op de gemeenschap in Krimpen aan den IJssel en in de Krimpenerwaard, maar ook goede doelen elders in de wereld worden niet vergeten.

 

Onze belangrijkste fundraisingacties zijn onze Kerstbingo, onze Wijnactie en het jaarlijkse open golfkampioenschap van de Krimpenerwaard, onder de naam ‘Lions Krimpen Open’. De opbrengsten van al deze acties zijn voor een belangrijk deel bestemd voor ondersteuning van het werk van veelal plaatselijke of regionale vrijwilligersorganisaties, zoals Stichting Belbus Krimpen aan den IJssel, de Jeugdnatuurwacht Krimpen aan den IJssel, Stichting Fair Chance en Stichting The Future.

 

Een ander deel van de opbrengsten is bestemd voor de financiering van onze eigen fundspendingactiviteiten. Voorbeelden daarvan zijn onze jaarlijkse middagen met bewoners van het plaatselijk gezinsvervangend tehuis De Zwaluwhof, uitstapjes met bejaarde plaatsgenoten naar een speciaal Lions concert in ’s Hertogenbosch en een ‘bloesemtocht’ voor bewoners van Crimpenersteyn. Onze jongste activiteit betreft een micro-financieringsproject in Oeganda. In samenwerking met een zusterclub in Kampala en twee plaatselijke kredietcoöperaties worden aldaar leningen verstrekt aan door hiv/aids getroffen inwoners, die daardoor in staat worden gesteld een eigen bedrijfje te beginnen.

 

Handen uit de mouwen

Al een groot aantal jaren organiseren wij ten slotte ook regelmatig ‘handen-uit-de-mouwen-acties’, waarbij clubleden helpen bij (onderhouds-)werkzaamheden van onder meer Het Zuid-Hollands Landschap en de Jeugdnatuurwacht of optreden als begeleiders bij uitstapjes van de Stichting Fair Chance.
*) Pieter van den Berg-Ton van Bodegraven-André Boon-Aart Brand-Kees Burggraaf- Camiel de Clercq-Rob van Deijk-Peter van Dijk-Leo Egge-Laurens Franken-Huub Gardien-Ben Geurts-Rogier Hoefnagel-Cor Hogendoorn-Hans Hoogelander-Peter Kleinekoort-Herman de Klerk-Cees van der Kley-Chris van der Linde-Huug Luigies-Lodewijk Niemöller-Paul Pannevis-Ton Rekkers- Peter Schurink-Otto Seher-Gerard Steenvoorden-Bert Sterkenburg-Edward Struijk-Jan Teeuw-Anthon Timm-Rob Vloemans-Aad de Waard- Peter de Waard-René van Walsum-Frans van Wersch-Cornelis van Wesep-Jan van der Wijngaart- Kees van der Zwart-Bas Zwaveling
Wilt u meer informatie?
Neemt u dan contact op met André Boon, de PR officer van onze club:
T: 0180-521532
M: 06-11532752

E: aiboon@planet.nl


www.lions.nl/krimpen.ad.ijssel

Post adres:

Lions - Krimpen a/d IJssel

Graafkade 10

2926 PX Krimpen aan den IJssel

Elke 1ste en 3de donderdag van de maand heeft de Lionsclub Krimpen aan den IJssel een bijeenkomst op locatie Golfbaan Crimpenerhout.