Process terminated. Turn on $migrateRun to run the migration `` from `3` Lions Clubs Nederland
We Serve

Lionsclub Harlingen Tsjerk Hiddes

Lions Club Harlingen Tsjerk Hiddes

Opgericht: 26-5-1993
Charternight: 3-7-1993

Peteclub van: LC Franeker Harlingen

Harlingen

De geschiedenis van Harlingen gaat terug tot ongeveer 70 na Chr. Op de terp Almenum wonen dan al mensen. Omstreeks 1157 sticht Eilwardus Ludinga daar het klooster Ludingakerke. Monniken graven grachten om de handelsvaart te stimuleren. Harlingen (Almenum) groeit aan belangrijkheid en krijgt in 1234 stadsrechten.stadhuis

De naam Harlingen is overigens afkomstig van de state Harlinga. Door de verbinding met zee neemt de welvaart gestaag toe. Door uitbreidingen in noordelijke richting halverwege de 16e eeuw ontstaat de Noorderhaven. Een binnenhaven die nog steeds gebruikt wordt.

Eind 16e eeuw neemt de handelsvaart naar de landen om Noord- en Oostzee toe en wordt de stad verder uitgebreid, nu in zuidelijke richting. In 1644 komt de adminiraliteit naar Harlingen. De Zuiderhaven krijgt het karakter van een marinehaven. Admiraal Tsjerk Hiddes de Vries wordt later luitenant admiraal.Kaart Harlingen in de 17e eeuw, volgens Jacobus Laurentius.


De stad kent in die dagen al veel nijverheid. Zoals dat al eerder gebeurde met de Hanzesteden aan de Zuiderzee, wordt Harlingen in de volgende eeuwen voorbijgestreefd door Amsterdam en Rotterdam.

Toch is Harlingen als kustvaart- en visserijhaven met veel voorzieningen
nog steeds van groot (economisch en toeristisch) belang voor Friesland.

Harlingen, als enige Friese stad gelegen aan de Waddenzeekust, is een traditionele, vissersplaats, met vele historische bezienswaardigheden. Het grote aantal historische panden in het oude stadscentrum geeft blijk van het rijke verleden dat Harlingen kent. Harlingen, meer dan een bezoek waard!

Tip: voor meer informatie klikt u op onderstaande banner.