Process terminated. Turn on $migrateRun to run the migration `` from `3` Lions Clubs Nederland
We Serve

Lionsclub Den Haag Residentie

Lions Den Haag Residentie werd in 1990 opgericht, 
en was de eerste vrouwelijke club in Den Haag.
Dit jaar vieren we ons 5de lustrum
Onze club telt momenteel 28 leden, varierend in leeftijd tussen de 35 - 70 jaar

Voor onze grote service activiteiten hanteren we het motto: 

Van vrouwen - Voor vrouwen - Door vrouwen

We organiseren één keer per twee jaar een dag om met de inzet van kwaliteiten en capaciteiten van de uitsluitend vrouwelijke leden professionele diensten te bieden aan uitsluitend vrouwelijke genodigden om daarmee geld in te zamelen voor een charitatieve instelling die zich specifiek voor vrouwen inzet