Process terminated. Turn on $migrateRun to run the migration `` from `3` Lions Clubs Nederland
We Serve

Lionsclub Home

LIONS
Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety.

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien.
Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst.
De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

 

De Lionsorganisatie

Er zijn wereldwijd 1,4 miljoen Lions.
Elke Lion is lid van een Lionsclub, waarvan er wereldwijd 46.000 zijn
Elke Lionsclub is lid van:

  • een district (Nederland telt 6 districten)
  • het multiple district (Nederland is Multiple district 110)
  • Lions Clubs International.

Elke Lionsclub mag stemmen op de algemene ledenvergadering van het district (districtsconventie), het Multiple district (de nationale conventie) en Lions Clubs International (de internationale conventie).
Wat op de internationale conventie besloten wordt is bepalend voor alle Lions wereldwijd. Door het lidmaatschap van de Lions te aanvaarden geef je aan dat je je daarnaar zult gedragen.
Meer algemene informatie is te vinden op de website van Lions Nederland.

 

Lions Club Berkel en Rodenrijs

Op 26 september 1984 is Lions Club Berkel en Rodenrijs gecharteerd door de Lions Club Bergschenhoek (onze sponsor club.
Op een lid na zijn al onze leden woonachtig in de Gemeente Lansingerland en daarbinnen op een enkeling na in Berkel en Rodenrijs.
De samenstelling van de club is zeer divers, van ZZP-er tot ondernemers en mensen in loondienst.
Van de twintig leden van het eerste uur zijn er op dit moment nog nog tien lid van de club. In de loop der jaren is het aantal leden gegroeid. De club bestaat op dit moment uit 24 leden in de leeftijd varierend van 43 tot 83 jaar. Wij streven ernaar om het ledental rond de 35 te hebben.

 

Activiteiten

Als Lions Club Berkel en Rodenrijs organiseren wij jaarlijks diverse activiteiten voor Goede doelen. Dat kunnen activiteiten zijn in natura, waarbij de Lions de handen uit de mouwen steken en zelf voor een goed doel aan de slag gaan. Op deze manier hebben de Lions al eens een tuin bij een zorginstelling opgeknapt, afval opgeruimd in de Sterrenwijk en het fietspad op de Landscheiding schoongemaakt en in 2012 het verven van de gangen bij zorginstelling Bavo Europoort in Berkel en Rodenrijs.
De bijdrage aan Berkel en Rodenrijs leveren wij enerzijds door het financieel ondersteunen van goede doelen binnen de grenzen van Berkel en Rodenrijs. De gelden hiervoor halen wij op door het organiseren van activiteiten, zoals de jaarlijkse perkplanten markt en de badeendjes race. Daarnaast doen wij ook activiteiten waarbij de Lions de handen uit de mouwen steken en zelf voor een goed doel aan de slag gaan. Op deze manier hebben wij al eens een tuin bij een zorginstelling opgeknapt, afval opgeruimd in de Sterrenwijk, het fietspad op de Landscheiding schoongemaakt en de gangen geverfd bij zorginstelling Bavo Europoort in Berkel en Rodenrijs.
Meer informatie over de activiteiten welke wij uitvoeren is te vinden op onze Activiteiten pagina.

 

Heeft u nog vragen, schroom dan niet met ons contact op te nemen. Dit kan via info@lionsberkelenrodenrijs.nl