Process terminated. Turn on $migrateRun to run the migration `` from `3` Lions Clubs Nederland

Nieuws

28/11/2016

Lions Club Princestad plant tulpen voor ‘vergeten kind'

Delft 26 november 2016 - Leden van de Lions Club Delft Princestad hebben in de stad tulpen geplant voor ‘het vergeten kind’. Deze actie is onderdeel van het nationale cadeau in het kader van het 100-jarige bestaan van de Lions Club International.

‘Het vergeten kind’ zet zich in voor kinderen tot 18 jaar die worden opgevangen vanwege een onveilige of instabiele thuissituatie, bij voorbeeld als gevolg van huiselijk geweld.

In totaal 1500 zijn bollen geplant op de hoek van het Westplantsoen met de Ruys de Beerenbrouckstraat. Het planten gebeurde onder het toeziend oog van de deskundige Geert van Poelgeest van de afdeling Delfland van het KNNV (vereniging voor veldbiologie). Voor de keuze van de locatie was stadsecoloog Diny Tubbing verantwoordelijk. De gemeente Delft had de grond vooraf geprepareerd.

Tijdens het planten dat een uur duurde, was het zonnig maar fris. ‘Mannen, anders hadden jullie toch maar de krant zitten lezen vanochtend,’ riep organisator Bart Pil van de Lions Club bemoedigend. Zo nu en dan bleef een passant staan kijken.

De resterende 500 tulpenbollen zullen door de Lions Club Delft Princestad worden verkocht tijdens Lichtjesavond in de Delftse binnenstad.

Lions Club International is de grootste vrijwilligersorganisatie ter wereld. De club viert dat wereldwijd door 100 miljoen mensen te helpen. Het ‘nationaal cadeau’ van de Lions Club in Nederland is een tovertuin in elk Lions-district voor de 33.000 ‘vergeten kinderen’ in ons land.