Process terminated. Turn on $migrateRun to run the migration `` from `3` Lions Clubs Nederland

Contact

 

 

 

Belangrijke e-mailadressen binnen Lions Nederland 

* in e-mailadressen waarin ?? voorkomt, dient ?? vervangen te worden door de twee letters van het district, namelijk AN, AZ, BN, BZ, CO of CW.

 

 

Voor

 

Emailadres

het melden van nieuws en foto's

webmaster@lions.nl

redacteur110??@lions.nl*

het inrichten en onderhouden van een clubwebsite

im110??@lions.nl*

voorzitter Commissie Communicatie en Media

communicatie@lions.nl

communicatie en pr adviseur van Lions Nederland

vragen over je mailadres en rechten

pr@lions.nl

mailmaster@lions.nl

vragen of opmerking over de website lions.nl

webmaster@lions.nl

eindredacteur van Lion magazine

eindredacteur@lions.nl

redacteur informatie- en adressenboek

ledenboek@lions.nl

redacteur Lionshandboek

handboek@lions.nl

vragen over de ledenadministratie LOLAS

im110??@lions.nl*

voorzitter SICTA

sicta@lions.nl

vragen over de contributie of nota's

dp110??@lions.nl*

de Lionswinkel

lionswinkel@lions.nl

statutencommissie

statutencommissie@lions.nl

commissie ledenbestand

ledenbestand@lions.nl

commissie opleiding

opleiding@lions.nl

Stichting Lions Quest

quest@lions.nl

Stichting Lions werkgroep Suriname

suriname@lions.nl

Stichting samenwerking Lions NL-Indonesië

indonesie@lions.nl

Stichting Lions en milieu

milieu@lions.nl

Stichting Lions jeugduitwisseling

jeugduitwisseling@lions.nl

Stichting Lezen en Schrijven

Stichting Lions werkgroep blinden

l&s@lions.nl

blinden@lions.nl

Vereniging Leo Clubs Nederland

vlcn@lions.nl

districtsgouverneur

dg110??@lions.nl*

districtssecretaris

district110??@lions.nl*

1e vice-districtsgouverneur

vdg110??@lions.nl*

 2e vice-districtsgouverneur

 2vdg110??@lions.nl*

voorzitter gouverneursraad

ccmd110@lions.nl

Raad van Advies

rva@lions.nl

alle overige vragen

info@lions.nl

 

 

 

 

Lions doen hun werk in de organisatie vrijwillig, vaak naast baan en gezin. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord, maar daar kunnen soms enkele dagen overheen gaan.

 

 

 

 

Lions Clubs International Nederland - MD 110

 

Correspondentieadres:

        Vereniging Lions Clubs MD 110 Nederland 
        Postbus 2047
        4200 BA Gorinchem

 

 

 

Bank Van Lanschot, Tilburg, IBAN rekeningnummer NL65 ABNA 0653 2619 00, BIC ABNANL2A

t.n.v. Lions Clubs International MD 110