Process terminated. Turn on $migrateRun to run the migration `` from `3` Lions Clubs Nederland
We Serve

Lionsclub Schouwen Duiveland

Welkom bij Lionsclub Schouwen-Duiveland. De Lions streven onder het moto 'Wij dienen' een aantal doelen na. Waarvan de belangrijkste zijn; wederzijds begrip en een actiev belangstelling voor civiele, culturele, sociale en morele welzijn van de gemeenschap. Lions moedigt mensen aan om belangeloos de plaats waarin ze werken of wonen te dienen en waarden en normen te bevorderen in beroep, bedrijf, publiek en privaat handelen.

 

De 6 doelstellingen van Lions Clubs International (artikel 7 statuten Vereniging MD 110)

  • het tot stand brengen en in stand houden van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld;
  • het bevorderen van beginselen van goed overheidsbestuur en goed burgerzin;
  • een actieve belangstelling hebben voor het maatschappelijke, culturele, sociaal en moreel welzijn van de samenleving;
  • de lionsclubs verenigen in vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip;
  • een ontmoetingsplaats bieden voor vrije gedachtenwisseling over alle zaken van openbaar belang; maar over partijpolitieke en dogmatische-religieuze opvattingen zal door clubleden echter niet worden gedebatteerd;
  • het aanmoedigen van mensen die daarvoor openstaan om dienstbaar te zijn aan de samenleving zonder persoonlijke financiële voordelen; het aanmoedigen van doelmatigheid en het bevorderen van hoge waarden in beroep en bedrijf, zowel in openbare dienst als in persoonlijk handelen.

 

Mission Statement  of Lions Club International:

'To create and foster a spirit of understanding among all people for humanitarian needs by providing voluntary services through community involvement and international cooperation.'

 

 

 

CLUBINFORMATIE

Opgericht: 13-06-19

Charternight: 02-05-1964

Sponsorclub: Goeree-Overflakkee

Sponsorclub van: LC Tholen

Jumelage: LC Neuwied (D)

 

BESTUUR

President: J.C. Schot

Past President: M. Timmerman

Vice-President: N.A. Dambruin

Secretaris: C.F. Roodenburg

Penningmeester: J.C. Schoneman

   

BIJEENKOMSTEN

1e Woensdag 18:00 uur

Grand Cafe de Werf

Vissersdijk 2a

4301 ND Zierikzee

0111-414244

 

3e Woensdag 18:00 uur

Grand Cafe de Werf

Vissersdijk 2a

4301 ND Zierikzee

0111-414244

 

CONTACT

E-mail club:schouwen.duiveland@lions.nl

www.lcschouwenduiveland.nl

 

 

 

Leden van de club kunnen met een wachtwoord inloggen om ook de pagina's onder Interne zaken te kunnen zien.