Process terminated. Turn on $migrateRun to run the migration `` from `3` Lions Clubs Nederland

Ontstaan van het Lionsbos Lansingerland

Het lionsbos Lansingerland maakt deel uit van het Annie M.G. Schmidtpark en is gelegen in de nabijheid van zwembad De Windas. Het lionsbos is goed bereikbaar per auto, per fiets per openbaar vervoer en natuurlijk ook lopend.

 

De bomen die geplant zijn, zijn geadopteerd door inwoners, bedrijven of door iemand die iets heeft met Lansingerland. Het planten van een boom heeft tot doel om iets: TE VIEREN TE EREN TE GEDENKEN.

 

Het lionsbos Lansingerland kwam tot stand op initiatief van de Lionsclub Berkel en Rodenrijs in nauwe samenwerking met de gemeente Lansingerland.
Voor het Annie M.G. Schmidtpark was het bosproject één van de eerste zogeheten burgerinitiatieven.
Op het bosperceel staan 8 verschillende boomsoorten; welke soorten dat zijn, kunt u terugvinden op het informatiepaneel dat door wethouder Mw. A. van Tatenhove op 19 november 2016 is onthuld.

 

De samenwerkingsovereenkomst met de gemeente werd getekend op 11 december 2012. Het aangewezen terrein kreeg in de eerste helft van 2013 eerst een drainage systeem.
In het najaar van 2013 werden de eerste bomen geplant. De belangstelling was zo groot dat het toegewezen terrein in het najaar van 2014 vol was. Het landschapspark was op dat moment een kleine 120 bomen rijker.
Door de aanhoudende vraag om een plek voor een boom in het herinneringsbos kon in het voorjaar van 2016 een kleine uitbreiding worden gerealiseerd en kwamen er nog 26 plekken voor een boom bij. Op 19 november 2016 zijn daarvan 21 bomen aangeplant en dat betekent dat verwacht mag worden dat in het voorjaar van 2017 de laatste bomen geplant gaan worden en het lionsbos dan echt vol is of zo u wilt: uit ontwikkelt.

 

De bomen in het lionsbos zijn geplant om iets of iemand te vieren, te eren of te gedenken. Dat betekent een kleine 150 bomen met ieder een eigen verhaal!
Iets van dat verhaal vertelt het paaltje dat bij elke boom staat met daarop een plaatje met een herinneringstekst.

 

Daarnaast ontvangt elke adoptant van een boom een certificaat met daarop de afspraken van de initiatiefnemers over het beheer van de bomen.
Het eerste jaar na de aanplant heeft de Lionsclub Berkel en Rodenrijs de zorgplicht. Na dat eerste jaar draagt de gemeente Lansingerland – afdeling Groenbeheer – dertig jaar lang zorg voor een gezonde groei en onderhoud van de bomen. Het bos en de bomen staan op grond dat eigendom is van de gemeente, de gemeente is dan ook formeel juridisch de eigenaar.

 

Los van de formele werkafspraken mag het duidelijk zijn dat de leden van de Lionsclub Berkel en Rodenrijs zich verantwoordelijk blijven voelen voor de bomen in het lionsbos.

 

Om de aandacht van de adoptanten van een boom levendig te houden te houden, organiseert de lionsclub met ingang van 2016 jaarlijks op de 3e zaterdag in november een SFEERAVOND MET LICHT.
Op 19 november 2016 is dit festijn voor de eerste maal georganiseerd.