Process terminated. Turn on $migrateRun to run the migration `` from `3` Lions Clubs Nederland

Centennial postzegelactie

 


 

Lions International Stamp Club

 

Lions International Stamp Club (LISC) is in 1952 opgericht door Lions die filatelie als hobby hadden.

De doelstellingen van LISC zijn gelijk aan die van LCI waarbij het verzamelen van postzegels, poststukken en aanverwante zaken betreffende de Lionsorganisatie centraal staat.  

Wereldwijd heeft LISC momenteel zo’n vijfhonderd actieve leden. In het Verre Oosten met name China en Taiwan worden momenteel nieuwe chapters opgericht.

De verwachting is dat daar zo’n 500 tot 1.000 leden op korte termijn bijkomen. De leden van LISC zijn veelal Lions.

 


 

Zoals bekend viert LCI in 2017 het 100-jarig bestaan.

Voor deze gelegenheid geven veel landen speciale Centennial Lionspostzegels uit.

In Nederland is dat een velletje van 10 zegels met verschillende Lionsthema’s.

De verkoopwaarde van het velletje bedraagt € 10,00 terwijl de nominale waarde € 7,30 bedraagt.

Het verschil in opbrengst à € 2,70 is bestemd voor de Centennial-actie ‘Het Vergeten Kind’ .

LISC gaat er vanuit dat iedere Lion minimaal 1 velletje bestelt, maar liefst meer.

Dit is van grote betekenis voor zowel het goede doel als de PR van de Lionsorganisatie.

 

 Antwoord op een eerder gestelde vraag:

JA, de postzegels kunnen voor postverzending worden gebruikt en JA, de postzegels mogen ook verkocht worden aan familie, vrienden, bekenden, relaties, sponsors et cetera !

 

NB: Om de administratie-  en verzendkosten zo laag mogelijk te houden is het de bedoeling dat net als bij de bloembollenactie er per club slechts 1 gezamenlijke bestelling wordt geplaatst.

Alle zendingen boven € 100,00 worden aangetekend toegezonden.

Graag onderstaand bestelformulier volledig ingevuld versturen. 

Betaling geschiedt aan: LISC-NIS, bankrekening NL 11 INGB 0006 6535 37 met uitdrukkelijke vermelding van clubnaam.

Na betaling vindt levering  plaats vanaf januari 2017.

Bestelformulier postzegels
  1. Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.