Process terminated. Turn on $migrateRun to run the migration `` from `3` Lions Clubs Nederland

Wat kunnen clubs doen bij 100 Jaar Lions?

 

Nationale Publiciteit

We willen Lions in 2017 nationale bekendheid geven met een grootse publiciteitsactie!

We hebben al de steun van Johnny de Mol

Publiciteit is gunstig voor ledenwerving en sponsoren!

 

Nationaal cadeau!

Als nationaal cadeau willen we zes ‘Tovertuinen’ realiseren voor Stichting ‘Het Vergeten Kind’. Er zijn in Nederland 33.000 kinderen met soms heftige geestelijke littekens die niet thuis in hun eigen bedje kunnen slapen.

 


Met één tovertuin per district bieden we een nationaal cadeau van € 400.000,-! Dat is gemiddeld € 35,- per Lion.

N.B. Stichting Het Vergeten Kind doet voorstellen voor mogelijke tovertuinen per district.

 

Nationale fundraising

Er zal dit najaar een nationale actie worden gestart waarin speciale doosjes bloembollen in fraaie verpakking worden verkocht in het kader van 100 jaar Lions en ‘Het Vergeten Kind’.

(Indicatie: verkoopprijs € 5,-; van dit bedrag gaat  meer dan de helft naar de tovertuinen)

Ook zal Lions Quest een bijdrage leveren.

 

Er zijn vier (internationale) thema’s:

  • Jeugd (onze focus)
  • Milieu
  • Armoede
  • Zicht

 

Voor de Lionsclubs doen wij de volgende suggesties:

  • Organiseer een activiteit in de eerste helft 2017 rond het thema 100 (bewerking van bestaande clubactiviteit?) Sluit aan bij een van de vier internationale thema’s en versterk lokaal de nationale publiciteitscampagne. Zet het ook op de Lions website!
  • Lever een financiële bijdrage aan de Tovertuin voor Het Vergeten Kind in uw district (bedrag zelf te bepalen, als onderdeel van uw fundraising 2016-2017)
  • Doe mee aan de verkoop van de bloembollen voor Het Vergeten Kind. In de loop van dit jaar zal uw club hiervoor een aanschrijving ontvangen. We mikken op de verkoop van 10 doosjes per Lion.

 

U kunt uw financiële bijdrage storten op rekening NL56 ABNA 0557 0921 83 t.n.v. Stichting Lions Hulpfonds onder vermelding van '100 jaar Lions' en uw district. 

We verzoeken alle clubs hun districtscoördinatoren te informeren over hun acties i.h.k.v. 100 Jaar Lions (thema, doel, bereik, etc.).

 

De  districtscoördinatoren zijn:

110 AN

Wim Meijers

06-53941656

wimmeijers24@hotmail.com

110 AZ

Paul de Boer

06-53605377

boer@dbbs.nl

110 BN

Marc Diepenmaat

06-53342122

marc@diepenmaat.nl 

110 BZ

Martje Eggens

06-12846889

martje.postma@planet.nl 

110 CW

Huib van Lent

06-23881477

hmvanlent@hotmail.com

110 CO

Arend de Groot

06-45172500

arend.degroot@chello.nl